CSS Expanding Menus Css3Menu.com

BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
SNELMENU GON
Het CLB gaat in overleg met de ouders, leerling en school om na te gaan
● of de leerling voldoet aan de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor GON
of GON-begeleiding bij deze leerling geïndiceerd is .
1
2
Voor de GON-aanvraag dient u onderstaande aanmeldingsdocumenten te gebruiken. U dient dit document volledig in te vullen en door te mailen naar de GON-coördinator (gonbuso@kids.be of liesbet.meykens@kids.be). Gelieve de GON-aanvraag door te sturen vóór 15 september 2015. Op die manier krijgen we tijdig zicht op het aantal GON-uren dat we ter beschikking hebben voor het volgende schooljaar en kan er begonnen worden met het inplannen van begeleidingen en integratieplanbesprekingen.
3
De wettelijk vereiste documenten dienen opgemaakt te worden en ten laatste op 20 augustus 2015 bezorgd te worden aan het GON BuSO-KIDS. Het gaat om volgende documenten:

origineel attest BO + evt. attestwijziging (type 7 – opleidingsvorm 4)


- indien het gaat om een type 7- attest in het kader van een auditieve beperking, dient dit attest ondertekend te zijn door een NKO-arts.
- de datering van het BuO-attest mag nooit later vallen dan de 1ste schooldag van oktober.
origineel inschrijvingsverslag + evt. aanvullend inschrijvingsverslag met daarin relevante informatie m.b.t.
- algemene gegevens: anamnese, gezinssituatie, het schools verloop, intelligentie (testresultaten met vermelding van de afnamedatum) en sociaal-emotionele vaardigheden
- gegevens mbt de problematiek in het kader waarvoor GON-begeleiding aangevraagd wordt


- concreet geformuleerde onderwijsleerbehoeftes/opvoedingsvragen van de jongere, ouders en school, verwachtingen t.o.v. GON-begeleiding, bereidheid vanuit het schoolteam, jongere, ouders en CLB om te overleggen en samen te werken aan de integratie van de leerling
Andere
o GON-ASS: Een duidelijk omschreven diagnose ASS , ondertekend door een kinderpsychiater, een psychiater, Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) of Referentiecentrum Autisme (RCA).

o GON-DSH: Een recent audiogram en advies van een NKO-arts.
aanmeldingsformulier
GON ASS
aanmeldingsformulier
GON DSH
o ASS-problematiek: gegevens mbt sociale interactie, communicatieve vaardigheden (t.o.v. leerkrachten, medeleerlingen, ouders,…), verbeelding, interesses, kennis en/of verwerking van de eigen problematiek,…
o Auditieve beperking: gegevensgegevens over het auditieve verlies, problemen die zich voordoen omwille van de auditieve beperking
aanmeldingsformulier
GON ST