CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Leerlingen met een beperking (ASS, auditieve beperking, visuele beperking,…) zijn niet automatisch verplicht om buitengewoon onderwijs te volgen. Veel jongeren met een handicap zijn immers normaal begaafd en kunnen met ondersteuning gewoon onderwijs aan. Dankzij GON neemt hun aantal toe.
SNELMENU GON
GON staat voor ‘Geïntegreerd Onderwijs’ en is een samenwerkingsvorm tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs (BuSO-KIDS).
Bij deze samenwerking zijn 4 (of 5) partijen betrokken:

● de ouders (en de leerling indien ouder dan 18 jaar)
de school voor gewoon onderwijs (= gastschool)
de school voor buitengewoon onderwijs
het CLB van de gastschool
het CLB van het buitengewoon onderwijs (enkel indien de leerling zich het jaar voordien    in het buitengewoon onderwijs bevond).

In de school voor buitengewoon onderwijs is er heel wat kennis en expertise rond jongeren met beperkingen opgebouwd. De GON-begeleider zal vanuit deze opgebouwde expertise ondersteuning bieden aan:
de leerling
het leerkrachtenteam van het gewoon onderwijs
de ouders
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be