CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Elke leerling in de pASSer heeft een mentor. De mentor volgt de leerling individueel op.

Doel
● begrip en steun voelen
ontwikkelen van vaardigheden
versterken van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen
leren omgaan met mogelijkheden en beperkingen
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
Mentorschap
Groepssessies
Leerlingen uit verschillende klassen worden samengebracht rond verschillende thema's, doorgaans 1 lesuur/week.

Aanbod
Psycho-educatie autisme
Creatieve therapie
Omgaan met angst
Vriendschap
Zelfbeeld
● Weerbaarheid
Leerlingbegeleiding
Nog toe te voegen.
Levensplanbespreking
Doel levensplan
evaluatie van schoolse - en functionele vaardigheden
toekomstmogelijkheden uitzoeken op vlak van wonen, werken en vrije tijd
opstarten van goedkeuringen bij het VAPH

Voor wie
jongere vanaf 16 jaar
in samenspraak met jongere, ouders en begeleiders
Middagactiviteiten
Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen deelnemen aan tal van middagactiviteiten. Voor deze middagactiviteiten kunnen de leerlingen zich vrijblijvend inschrijven. Na elke vakantieperiode worden de inschrijvingen vernieuwd.

Op deze manier trachten we onze leerlingen tijdens de middagspeeltijden te stimuleren actief bezig te zijn. De activiteiten zijn laagdrempelig, plezant en ontspannend.

Het aanbod is gevarieerd (sportactiviteiten, crea-activiteiten, sociale activiteiten, …) en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd.
SNELMENU pASSer