CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Minderbegaafde dove of slechthorende jongeren met of zonder bijkomende beperking (ASS, visueel, motorisch).
Doelgroep
Aanbod
● Sensomotorische vaardigheden (SMV)
Activiteiten dagelijks leven (ADL)
Functionele schoolse vaardigheden (FSV) : taal, rekenen, maatschappelijke vorming
Vrijetijdsvaardigheden (VTV)
Mogelijkheid tot stage
Lessentabel
Vakken

FSV
SMV
Godsdienst
ADL koken
ADL poetsen
LO
Computer
VTV
Dovencultuur

Totaal
Uren

10
7
2
4
2
3
1
2
1

32
Specifieke ondersteuning
● Vlaamse Gebarentaal (VGT) en signwriting
Gebruik van pictogrammen
Individuele dagschema’s
-
Sterke (visuele) ondersteuning
-
Korte sturing
Logopedie
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
SNELMENU pASSer