CSS Expanding Menus Css3Menu.com

● Zwakbegaafde dove of slechthorende jongeren
Jongeren met een complexe meervoudige beperking
Doelgroep
Aanbod
Intense samenwerking tussen school en internaat
Gezamenlijke begeleiding van leerkrachten en opvoeders
Leef- en leersetting vanuit de leefgroep
Individueel programma per jongere
Functionele vaardigheden
Activiteiten dagelijks leven (ADL)
Zelfredzaamheid
Specifieke ondersteuning
● Vlaamse Gebarentaal (VGT) en signwriting
Gebruik van pictogrammen
Individuele dagschema’s
-
Sterke (visuele) ondersteuning
-
Korte sturing
Logopedie
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
SNELMENU pASSer