CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Differentiatie / individuele aanpassingen
Stille ruimte voor elk klaslokaal
Sensorische soberheid
Doelgroep
Aanbod
We streven naar een onderwijsaanbod dat afgestemd is op de individuele noden van de jongere.

● Functionele schoolse vaardigheden
Activiteiten dagelijks leven (ADL)
Arbeidsgerichte vaardigheden (AGV)
aanleren van vaardigheden, die de maatschappelijke competentie verhogen
Mini-onderneming in ZOM 2, 3 en 4
Individueel stagetraject
- ZOM 5: 1 dag
- ZOM 6: 2 dagen
Zelfredzaamheid en sociale vaardigheden (ZSV)

Mogelijkheid tot een afzonderlijk traject binnen IZOM
Grotere ondersteuningsbehoefte
Groepsstage
Lessentabel
Vakken

Nederlands/MV of PAV
Wiskunde
Engels
Frans
Godsdienst
ZSV
ADL koken
ADL poetsen
AGV/stage
LO
Informatica
Crea

Totaal
ZOM 1

5
2
1
1
2
3
4
3
4/0
3
1
2

32
ZOM 2

5
3
1
1
2
3
4
3
4/0
3
1
2

32
ZOM 3

4
4
1
1
2
3
4
3
6/0
3
1
0

32
ZOM 4

5 (PAV)
2
1
1
2
3
4
3
7/0
3
1
0

32
ZOM 5

4 (PAV)
0
0,5
0,5
2
3
4
3
4/7
3
1
0

32
ZOM 6

1+3(PAV)
0
0,5
0,5
2
1
4
3
0/14
2
1
0

32
IZOM

5
2
2
1
3
4
3
4/4
2
2

32
Vakken

FSV
Godsdienst
VTV
Sociale vaardigheden
LO
ADL koken
ADL poetsen
AGV/groepsstage
Computer
Crea

Totaal
Specifieke ondersteuning
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
(Rand-)normaal begaafde jongeren met autisme.
SNELMENU pASSer