CSS Expanding Menus Css3Menu.com

BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
Tijdens het observatiejaar (1 jaar) maken de leerlingen kennis met alle opleidingen. We gaan doelgericht op zoek naar de handvaardigheid en de belangstelling van de leerling.

De
opleidingsfase (minimum 2 jaar):
Vakleerkrachten geven een veelzijdige basisopleiding. Leerlingen maken binnen de opleiding kennis met de technieken en de basisvaardigheden, materialen, grondstoffen en machines.

De
kwalificatiefase (minimum 2 jaar):
De leerlingen leggen zich toe op het behalen van een getuigschrift voor hun beroepskeuze. Tempo, zelfstandigheid en nauwkeurige afwerking is belangrijk!
Verplichte stages laten toe kennis te maken met het bedrijfsleven.

De
integratiefase (maximum 1 jaar):
ABO = Alternerende BeroepsOpleiding:
De cursist gaat 3 dagen per week op stage en in samenspraak met het bedrijf wordt de leerling op school gedurende 2 dagen extra bijgestuurd door de vakleerkracht.
ABO
SNELMENU OV3
SNELMENU OV3
SNELMENU OV3