CSS Expanding Menus Css3Menu.com

ABO is een opleiding die helpt om de kloof tussen de school en het bedrijf te verkleinen. Via deze opleiding wil men de kansen op tewerkstelling vergroten.
ABO wordt georganiseerd vanuit het Departement Onderwijs met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

ABO is een 1-jarige opleiding voor alle jongeren die het 5de jaar van OV3 doorlopen hebben, al dan niet afgerond met een getuigschrift.

De jongere komt twee dagen per week naar school en volgt drie dagen per week stage in een bedrijf overeenkomstig met zijn gekozen beroep. Hierdoor krijgen jongeren de kans om werkervaring op te doen.

Ondertussen is de jongere ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en doorloopt hij de wachttijd. Na het doorlopen van de wachttijd heeft hij recht op wachtgelduitkering.
SNELMENU
ABO
SNELMENU OV3
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be