Onder GASV verstaan we de algemeen sociaal vormende vakken. Het letterwoord GAST staat voor Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming.

Binnen GASV ligt eerder de nadruk op het trainen van functionele vaardigheden dan op het systematisch aanbieden van theoretische kennis. Dit wil zeggen dat we relevante aspecten van het dagelijkse leven aan bod laten komen in de lessen. Voorbeelden hiervan zijn: lessen rond bankdiensten, openbaar vervoer, actualiteit,…

Binnen dit kader houden we zowel rekening met aspecten van zelfredzaamheid als beroepsvoorbereiding.

Onze maatschappij en het arbeidsveld evolueren erg snel het is belangrijk om ons hier als school van bewust te zijn. Vandaar ook dat de afstemming tussen de ASV-lessen en de BGV-lessen noodzakelijk is.
SNELMENU

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be