CSS Expanding Menus Css3Menu.com

De ergotherapeute werkt hoofdzakelijk tijdens de praktijklessen:

● ze begeleidt jongeren tijdens de praktijklessen die moeilijkheden ondervinden in het motorisch handelen
ze werkt stappenplannen/visualisaties uit die het inoefenen en aanleren van handelingen vereenvoudigd
het leren plannen en organiseren van een taak en/of handeling is eveneens een veel voorkomende doelstelling die de ergotherapeute vooropstelt
ze ondersteunt ook de leerkrachten in het organiseren van de ruimte, het uitwerken van stappenplannen, het visueel maken van opdrachten, …

De ergotherapeute geeft naast de ondersteuning tijdens de praktijklessen ook individuele therapie aan jongeren met schrijfmotorische en/of fijnmotorische problemen.
SNELMENU OV3
ABO
In opleidingsvorm 3 bestaat het team rond een leerling niet alleen uit leerkrachten. Daarnaast zijn er verschillende personeelsleden die zorgen voor aanvullende begeleiding, therapie of ondersteuning.
Ergotherapeut
Logopedist
De logopedisten richten zich hoofdzakelijk op vier terreinen. Ze doen ten eerste onderzoek op vlak van spraak, taal, lezen, schrijven en rekenen. Ten tweede bieden ze individuele therapie aan op vlak van spraak-, taal-, lees-, schrijf- en rekenproblemen. Ten derde werken ze op vlak van gehoorsrevalidatie en behandeling van spreekvloeiendheidsproblemen. Ten vierde bieden ze individuele ondersteuning van de theoretische en beroepsgerichte lessen.
Psycholoog
De psychologe begeleidt leerlingen die door problemen/bezorgdheden moeilijkheden ondervinden binnen de school. In eerste plaats worden leerlingen opgevangen door de leerlingbegeleiding. De psychologe begeleid voornamelijk leerlingen met autisme. Daarnaast worden ook leerlingen met een zwaardere hulpvraag door de psychologe begeleid.
Naast de individuele begeleidingen, coördineert de psychologe ook de auti-werking binnen de Beroepsschool.
De psychologe coördineert de aanmelding van leerlingen met autisme.
Pedagoog
De pedagoge in de Beroepsschool houdt zich bezig met pedagogische ondersteuning van leerkrachten: het mee uitbouwen van methodieken, pedagogische vaardigheden vergroten en afstemmen op de specifieke noden van de leerlingen. De pedagoge werkt samen met leerkrachten aan de kwaliteit van het onderwijs.
De pedagoge coördineert de aanmelding van leerlingen met een licht mentale handicap, leerlingen met gedrags- en emotionele problemen, dove en slechthorende leerlingen, leerlingen met een spraak-taalstoornis.
Maatschappelijk assistent
De maatschappelijk assistent werkt vooral met het netwerk rond de leerling: overleg met ouders, contacten met sociale diensten, kinderpsychiatrische voorzieningen, OCMW, VAPH, ... Ze vervult binnen de school een draaischijffunctie voor vragen van leerlingen, ouders en leerkrachten naar de meest geschikte voorziening binnen de sociale kaart.
Leerlingbegeleiding
De leerlingenbegeleiding is er voor de leerlingen om acute problemen op te vangen. Daarnaast heeft de leerlingenbegeleiding ook een ondersteunende rol naar leerkrachten toe. We willen leerkrachten ondersteunen omdat zij voor leerlingen een belangrijke rol spelen, zowel in het lesgeven als in de sociaal-emotionele ondersteuning.
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be