CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Onder GASV verstaan we de algemeen sociaal vormende vakken. Het letterwoord GASV staat voor Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming.

Binnen GASV ligt eerder de nadruk op het trainen van functionele vaardigheden dan op het systematisch aanbieden van theoretische kennis. Dit wil zeggen dat we relevante aspecten van het dagelijkse leven aan bod laten komen in de lessen. Voorbeelden hiervan zijn: lessen rond bankdiensten, openbaar vervoer, actualiteit,…

Binnen dit kader houden we zowel rekening met aspecten van zelfredzaamheid als beroepsvoorbereiding.

Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs zijn doelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor zoveel mogelijk leerlingen van een leerlingenpopulatie.

Geïntegreerde ASV omvat volgende rubrieken die zoveel als mogelijk geïntegreerd worden aangeboden:

1. Burgerzin
2. Gezondheidseducatie
3. ICT
4. Leren leren
5. Lichamelijke opvoeding
6. Milieueducatie
7. Rekenvaardigheden
8. Sociaal- emotionele educatie
9. Taalvaardigheid
10. Vrijetijdsvaardigheden

Onze maatschappij en het arbeidsveld evolueren erg snel het is belangrijk om ons hier als school van bewust te zijn. Vandaar ook dat de afstemming tussen de ASV-lessen en de BGV-lessen noodzakelijk is.
SNELMENU
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
ABO
SNELMENU OV3