CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Geschiedenis
Techniek
Lichamelijke opvoeding
Muzikale opvoeding
Plastische opvoeding

Verkennend project
Project technologie en
wetenschappen in natuur

Verrijkingsuur
leren leren, soc. vaardigheden,…

Verkennende optie - Moderne Wetenschappen
Socio-Economische Initiatie
Wetenschappelijk Werk

Totaal
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
SNELMENU OV4
Lessentabel eerste graad

2 u
5 u
4 u

4 u
2 u
1u
1 u
2 u
2 u
1 u
2 u


4u2u

32u


2 u
4u
4 u
2u
5u
2 u
2 u
1 u
2 u
2 u
1 u1u

5u32u

Eerste jaar Tweede jaar
Lessentabel tweede graad
Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst
Nederlands
Frans
Engels
Geschiedenis
LO
PO
Biologie
Chemie
Fysica
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Informatica
Wiskunde
Economie
Toegep. Inf.: Dactylografie
Bedrijfshuishoudkunde


Totaal

2 u
4u
4 u
3u
2u
2u
1u
2u
2u
2u

1u
1u
5u
1u
32u2 u
4u
4 u
2u
1u
2u
2u
1u
2u
4u

6u
2u


32u

3e jaar ASO Wetenschappen
3e jaar TSO Handel
Lessentabel eerste graad