CSS Expanding Menus Css3Menu.com

In het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) worden specifieke doelgroepen opgevangen. Jongeren met sterke schoolse vaardigheden vinden vaak niet hun gading in de praktijkgerichte opleidingen van het BuSO. Opleidingsvorm 4 geeft jongeren de kans om les te volgen in het gewoon onderwijs, met de ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs.
SNELMENU OV4
Wat is OV4?
OV4 in Hasselt
BuSO-KIDS organiseert sinds het schooljaar 2013-2014 in samenwerking met de Middenschool Kindsheid Jesu een opleidingsvorm 4. Een samenwerking die de expertise van de brede eerste graag van Middenschool Kindsheid Jesu verenigt met de expertise rond jongeren met autisme van BuSO-KIDS.

Tijdens het schooljaar 2015-2016 zal de tweede graad opstarten in samenwerking met Humaniora Kindsheid Jesu en het Sint-Jan Berchmansinstituut in Zonhoven.
Doelgroep
De werking richt zich op normaal begaafde jongeren met autisme. De leerlingen worden ingeschreven onder het type 9.
Wat?
In de eerste graad worden er 2 klassen van het eerste leerjaar A ingericht in samenwerking met MKJ.
In het eerste jaar organiseren we binnen OV4 het verkennend project 'Techniek en Wetenschappen in Natuur' TWIN. Jongeren kunnen ook de andere verkennende projecten (Techniek, Klassieke talen, Basisvakken) volgen via een gedeeltelijke inclusie in MKJ.
In het tweede jaar organiseren we in OV4 de verkennende optie 'Moderne Wetenschappen', maar kunnen jongeren ook de andere verkennende opties (Latijn, Sociale en Technische Wetenschappen, Industriële Wetenschappen) volgen via een gedeeltelijke inclusie in MKJ.

In de tweede graad organiseren we in samenwerking met Humaniora Kindsheid Jesu de studierichting ASO Wetenschappen. In samenwerking met Sint-Jan Berchmansinstituut Zonhoven organiseren we de studierichting TSO Handel.
Waar en hoe?
Alle activiteiten van OV4 zullen plaatsvinden op de campus van de Middenschool Kindsheid Jesu, Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt.
De lessen zullen gegeven worden door ervaren leerkrachten uit BuSO-KIDS, Middenschool en Humaniora Kindsheid Jesu en Sint-Jan Berchmansinstituut Zonhoven. Daarnaast wordt in extra begeleiding voorzien door paramedici.
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be

meer informatie over
Middenschool Kindsheid Jesu
OV4 in de pers

meer informatie over
Humaniora Kindsheid Jesu

meer informatie over
Sint-Jan Berchmansinstituut

CSS Expanding Menus Css3Menu.com