CSS Expanding Menus Css3Menu.com

BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
SNELMENU OV4
doorverwijzing door CLB
Indien u wenst in te schrijven in BuSO-KIDS in de pASSer (OV1) of in de beroepsschool (OV3) dient u rekening te houden met het volgende:
Inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs kan pas na doorverwijzing door het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) van de huidige school van de leerling.
Het CLB bepaalt of een leerling toegang krijgt tot het BuSO. Het CLB zal op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling doorverwijzen naar een opleidingsvorm en een type van onderwijs. Dit advies wordt neergeschreven in een attest en een inschrijvingsverslag. Deze documenten zijn nodig bij een inschrijving in de school.
voorrangsperiode
De volgende groepen kunnen zich met voorrang inschrijven in onze school:

● broers of zussen van leerlingen die reeds zijn ingeschreven in onze school,
● kinderen van personeel van BuSO-KIDS,
● leerlingen van BuBaO-KIDS

De voorrangsperiode voor inschrijving in OV4 oopt van
maandag 15 april tot en met vrijdag 26 april 2013.
vrije inschrijvingen
Na de voorrangsperiode kunnen alle andere leerling zich inschrijven. Er kan ingeschreven worden zolang de capaciteit van de opleidingsvorm of pedagogische eenheid waarvoor wordt ingeschreven nog niet is bereikt.

De vrije inschrijvingen voor OV4 starten op
maandag 29 april 2013 vanaf 8u45.
capaciteit
De OV4-werking zal starten met 2 klassen van 9 leerlingen. De maximumcapaciteit is dan ook 18 leerlingen.
vragen
Met vragen over de inschrijving kan u terecht bij:

Koen Cornelissen
Directeur BuSO-KIDS

buso@kids.be
011 22 25 93

LET OP

VRIJE INSCHRIJVINGEN VINDEN PLAATS VANAF MAANDAG 29 APRIL 2013 IN

BuSO-KIDS
Borggravevijversstraat 9
3500 Hasselt