CSS Expanding Menus Css3Menu.com

BuSO KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14
SNELMENU
Kinderen en jongeren met een gedrags- en/of emotionele stoornis zijn kinderen en jongeren bij wie op basis van gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek een diagnose is gesteld.

De problemen van deze jongeren lopen sterk uiteen qua aard, intensiteit en frequentie.
We vertrekken vanuit de preventiepiramide. Dit betekent dat onze inspanningen er vooral op gericht zijn het welbevinden van leerlingen en leerkrachten te verhogen. Hiermee hopen we zoveel mogelijk probleemgedrag te voorkomen.

We proberen een leeromgeving op te zetten die vertrekt vanuit binding en structuur.
We vertrekken vanuit een grote betrokkenheid met de leerlingen. We willen er als school zijn voor deze jongeren, we geloven in hen.

Daarnaast heeft een schoolomgeving natuurlijk ook grenzen nodig. We proberen zo duidelijk mogelijk te zijn over afspraken, verwachtingen, eventuele sancties,…
Uitgangspunten bij begeleiding
Waar kunnen jongeren met een gedrags- of emotionele stoornis
terecht in BuSO-KIDS?
de beroepsschool

opleidingsvorm 3