CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Autisme is een stoornis die zich niet gemakkelijk laat omschrijven. Ze kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting komen. Om deze reden wordt vaak gesproken van autismespectrumstoornis.

Het is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt, wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Hierdoor hebben mensen met autisme o.a. problemen met:
● Communicatie
Sociale interacties
● Verbeelding
Flexibiliteit
● Prikkelverwerking

Autisme is een levenslange, vaak onzichtbare, handicap die de ontwikkelingen van verschillende ontwikkelingsgebieden belemmert.
SNELMENU
Doelstellingen
Binnen ons onderwijsaanbod voor jongeren met autisme kunnen verschillende accenten worden gelegd, al naargelang de mogelijkheden van het kind.

• Verduidelijken en voorspellen van leef- en leeromgeving
• Psycho-educatie = leren omgaan met diagnose autisme
• Sociale vaardigheidstraining
• Probleemoplossend denken stimuleren
• Samenwerking ouders, MPI, externe diensten
Waar kunnen jongeren met autisme terecht in BuSO-KIDS?
de pASSer

opleidingsvorm 1
de beroepsschool

opleidingsvorm 3
opleidingsvorm 4
GON
Meer informatie over autisme
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
Doelstellingen
Doelstellingen
Doelstellingen
Waar kunnen jongeren met autisme terecht in BuSO-KIDS?
de beroepsschool

opleidingsvorm 3