CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Eén kind op duizend zou doof of slechthorend zijn. Het gaat om een kleine, maar diverse groep.

Een beperkt auditief functioneren belemmert de taalontwikkeling, de communicatie, en het sociaal integratieproces. Slechthorendheid beïnvloedt tevens de psycho-emotionele ontwikkelingen en de identiteitsvorming.

Er zijn binnen de groep dove en slechthorende leerlingen grote verschillen. Voorbeelden daarvan zijn de ernst van slechthorendheid, het tijdstip van optreden van het gehoorsverlies, het hebben van dove rolmodellen (bv ouders), de graad van aanvaarding , het taalniveau van het Nederlands (lezen, spreken, horen), VGvaardig of niet, Vlaamse afkomst of allochtone afkomst, …
SNELMENU
Doelstellingen
Binnen ons onderwijsaanbod voor slechthorende en dove leerlingen kunnen verschillende accenten worden gelegd, al naargelang de mogelijkheden van het kind.

• Onderwijs aangepast aan hun slechthorendheid of doofheid
• Ontwikkeling communicatieve vaardigheden
• Identiteitsvorming
• Integratie
• Psycho –emotionele ontwikkeling
• Samenwerking ouders, MPI, externe diensten
Waar kunnen jongeren met autisme terecht in BuSO-KIDS?
de pASSer

opleidingsvorm 1
de beroepsschool

opleidingsvorm 3
de pASSer

opleidingsvorm 1
GON
Meer informatie over doof- en slechthorendheid
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
type 1
mentale beperking