CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden hebben een achterstand in de spraak-/taalontwikkeling. Ook kan de spraak-/taalontwikkeling afwijkend verlopen. De hulpvragen kunnen zich voordoen op het gebied van begrijpen van taal of op het gebied van de taalproductie. Deze zijn allebei van invloed op de totale ontwikkeling van leerlingen en hun schoolse leren. Dit heeft ook gevolgen voor de communicatie en interactie met de omgeving. Leerlingen kunnen zich sociaal incompetent voelen waardoor er ook hulp nodig kan zijn op sociaal-emotioneel vlak.
SNELMENU
Waar kunnen jongeren met spraak- of taalstoornissen terecht in BuSO-KIDS?
de beroepsschool

opleidingsvorm 3
GON
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be