CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Bij het begin van het schooljaar wordt afgesproken hoe de leerling naar de school komt.
Leerlingen moeten steeds de kortste en veiligste weg nemen van en naar school. In geval van twijfel spreekt men de correcte weg af met het leerlingensecretariaat.
Als het vervoer op een andere manier zal gebeuren en/of indien een leerling niet rechtstreeks naar huis zal gaan, geven ouders dit door aan het leerlingensecretariaat.

Bij het begin van het schooljaar kan een gratis busabonnement aangevraagd worden op het leerlingensecretariaat. Leerlingen hebben recht op gratis vervoer indien zij de dichtstbijzijnde school bezoeken die de opleiding van hun keuze inricht. Uiteraard wordt er rekening gehouden met het type en de opleidingsvorm die voor de leerling geschikt is.
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
Berkbussen
De Berk, basisschool KIDS en BuSO-KIDS organiseren gezamenlijk het leerlingenvervoer. De leerlingen van BuSO-KIDS kunnen gebruik maken van deze schoolbussen als ze in de omgeving wonen waar deze bussen rijden. Wie gebruik wil maken van de berkbussen, maakt hiervoor de nodige afspraken op het leerlingensecretariaat.

De vertrekuren na de school van de berkbussen komen niet helemaal overeen met de schooluren van BuSO-KIDS. Op maandag, dinsdag en donderdag kan een begeleide Lijnbus de leerlingen naar het station van Hasselt brengen. Leerlingen van de pASSer kunnen na afspraak de berkbussen toch nemen na de school.

Vanaf het 4e jaar moeten leerlingen gebruik maken van het openbaar vervoer. Voor sommige leerlingen kan de directie een uitzondering maken.

De Lijn
Wanneer leerlingen het openbaar vervoer nemen, zijn ze verplicht om ’s morgens de speciale Lijnbus onder begeleiding te nemen. Er kan opgestapt worden aan het station, op het Kolonel Dusartplein of op de Genkersteenweg. Uitzonderingen worden besproken met het leerlingensecretariaat. De lijnbus vertrekt elke dag om 08.25 uur aan het station van Hasselt en rijdt tot aan de schoolpoort. Na school brengt dezelfde Lijnbus de leerlingen onder begeleiding naar het station in Hasselt.

De vertrekuren van de lijnbus zijn afgestemd op de lesuren van OV3. De lessen in de pASSer eindigen op dinsdag en donderdag 1 lesuur vroeger. Leerlingen van de pASSer mogen daarom op dinsdag en donderdag gebruik maken van de H2, een niet-begeleide lijnbus. Leerlingen die gebruik maken van deze bus verzamelen voor het schoolgebouw en wandelen onder begeleiding van een leerkracht naar de bushalte.
H2
Met uitzonderlijke toestemming van de directie kunnen leerlingen gebruik maken van de H2. Er moet hier wel een gegronde reden voor zijn, omdat deze bus niet stopt aan onze schoolpoort (dit is minder veilig).
Op dinsdag en donderdag mogen de leerlingen van de pASSer hier ook gebruik van maken.
Eigen vervoer
Als ouder mag u zelf het vervoer naar school organiseren door bijv. uw zoon of dochter met de auto naar school te brengen. U kan ook beslissen dat uw kind zelfstandig naar school kan komen met de fiets, brommer of auto.
Uitzonderingen
Uitzonderingen op het leerlingenvervoer worden enkel toegestaan in samenspraak met de directie.
Bij vragen over het busvervoer kan u contact opnemen met het leerlingensecretariaat.

Lies Hoedemaekers

tel: 011 22 25 93

lies.hoedemaekers@kids.be
Hoe de verschillende bushaltes zijn ingeplant op het domein van het KIDS kan u bekijken in plannetje.
Vlakbij de school is een halte van de bus H2 Alken/Terkoest - Kiewit. De halte bevindt zich in de Borggravevijversstraat en Heidestraat.

Je kan je route naar deze halte uitstippelen via de website van
De Lijn.