CSS Expanding Menus Css3Menu.com

BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
BuSO-KIDS is een afdeling van vzw KIDS

vzw KIDS omvat:
● zorgvormen erkend en gesubsidieerd door het VAPH:
   een (semi-)internaat voor minderjarigen, tehuizen voor    werkenden en niet-werkenden, een dienst inclusieve    ondersteuning, een thuisbegeleidingsdienst

zorgvormen erken en gesubsidieerd door onderwijs:
   school voor buitengewoon basisonderwijs
   school voor buitengewoon secundair onderwijs
BuSO-KIDS maakt deel uit van verschillende grotere organisatievormen. BuSO-KIDS werkt samen met verschillende diensten en voorzieningen.
BuSO-KIDS maakt deel uit van de scholengemeenschap Sint-Quintinus.

Deze scholengemeenschap groepeert de vrije secundaire scholen van Hasselt, Stevoort en Zonhoven.
Het begeleidende Centrum voor Leerlingbegeleiding is VCLB Hasselt.

Jan Palfijn 2
3500 Hasselt
011 37 94 90
e-mail:
Het Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs, groepeert alle Katholieke scholen voor buitengewoon onderwijs in Vlaanderen.
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst
Buitengewoon Onderwijs (DPB BuO).
Nieuwe Kansen Geven

Buitengewone leerplekken voor bijzondere leerlingen van Limburg.

e-mail:
Via een samenwerkings-
verband met KHLim worden beginnende leerkrachten begeleid en worden onderzoeksprojecten uitgevoerd.